Organisatie van ons vrijwilligers theater

Stichting Toestanden Op Podium (TOP) organiseert al negentien jaar voorstellingen in Bemmel. Toestanden op Podium wordt geheel gerund door vrijwilligers die zich belangenloos inzetten voor de stichting. Naast een trouw en enthousiast publiek wordt TOP ondersteund door een groot aantal bedrijven die de voorstellingen mede mogelijk maken.

Hoe het begon met ons Bemmelse theater...

Toestanden Op Podium is bij wijze van grap onstaan aan de keukentafel en opgericht door Jan Meurs en Léon Collaris. De grap is door de jaren heen danig uit de hand gelopen en heeft geresulteerd in een bloeiend vrijwilligerstheater. Bij een aantal mensen bestond de behoefte aan een open podium, waarin er gelegenheid zou zijn voor mensen uit Bemmel en omgeving om zowel zelf hun kunsten te vertonen alsmede de kunsten van anderen te bekijken. In de eerste jaren kreeg dit gestalte in voornamelijk muziek, maar al snel kwam er een toneelavond, een literair café en cabaret bij. Er werd een stichting opgericht die zich ten doel heeft gesteld voorstellingen te organiseren op het culturele vlak. TOP bestaat inmiddels meer dan 15 jaar en is uitgegroeid tot een volwassen organisatie, waar elk seizoen ongeveer 35 voorstellingen worden georganiseerd. Op dit moment zijn er rond de 50 vrijwilligers binnen TOP actief. De verantwoording voor de dagelijkse gang van zaken ligt bij het bestuur van de stichting, bestaande uit 6 personen.

Bestuur theater Toestanden Op Podium

  • Voorzitter
David Hiemstra Mail met David!
  • Secretaris en sponsoring
Jacinte Roelofs Mail met Jacinte!
  • Vrijwilligersbeleid
Frans van Hesteren Mail met Frans!
  • Penningmeester
Jantina Pranger Mail met Jantina!
  • Programmering
Annejet Mathijssen Mail met Annejet!
  • Marketing
Anne-Mieke Hartman Mail met Anne-Mieke!