Organisatie

TOP is een stichting op basis van zo'n 70 vrijwilligers opgedeeld in verschillende commissies: Programmering, Film, Marketing, Techniek en Bar. Daarnaast zijn er nog verschillende projectgroepen.

De jaarlijkse exploitatiekosten worden gedekt door kaartverkoop (65%), sponsors (25%) en subsidies (10%)

Er worden regelmatig nieuwe vrijwillilgers gezocht, kijk daarvoor bij vacatures. 

De verantwoording voor de dagelijkse gang van zaken ligt bij het bestuur bestaande uit de volgende personen:

  • David Hiemstra - voorzitter 
  • Fred Boersma - secretaris
  • Jantina Pranger - penningmeester
  • Anne-Mieke Hartman - marketing
  • Frans van Hesteren - vrijwilligersbeleid
  • Annejet Mathijssen - programmering
  • Pim de Leede - techniek

Voor contact: